Chatový kemp "U Lišáka"
Pňovany - Radost
Jiřina Hladová
725 877 703
Jan Hlad
607 966 692
kempulisaka@seznam.cz

Jaké bude počasí?

Počasí přináší In počasí

Výlety do okolí

Množství informací o zajímavých místech v Plzeňském kraji naleznete na stránkách Turistů ráj - Plzeňský kraj.

Plzeň

Brána pivovar PlzeňPlzeň nabízí spoustu míst k návštěvě. Množství informací naleznete na stránkách o Plzni. Vybíráme některé z nich: Katedrála sv. Bartoloměje, Synagoga, Západočeské muzeum, Zoologická a botanická zahrada, Pivovar
Prohlédnou si můžete i videa zmiňovaných míst v Plzni.

Mariánské Lázně (stránky města)

Mariánské LázněMariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi, s velkým bohatstvím minerálních pramenů. Přímo v areálu jich vyvěrá 40 a v nejbližším okolí téměř 100.

K pitným kúrám jsou zde přivedeny prameny Křížový, Karolinin a Rudolfův. Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Nejznámějšími dalšími prameny jsou Ferdinandův, Lesní a Ambrožův.

Navštivte zpívající fontánu

Zpívající fontána před hlavní kolonádou má každou lichou hodinu hudební produkci doplněnou ve 21 a 22 hodin scénickým osvětlením.

Zřícenina Buben (stránky hradu)

BubenNaprosto jedinečné zříceniny hradu se nalézají v kouzelném prostředí nedaleko vodní nádrže u Kozolup.

Podle jazykovědců byl hrad pojmenován podle své podoby, ale mohl být také pojmenován podle erbovního znamení svých zakladatelů. Pověst vypráví, že své jméno dostal hrad Buben podle toho, že jeho zakladatel nevítal své hosty fanfárami, ale vířením bubnu.

Stříbro (stránky města)

StříbroHistorické jádro města se táhne na ostrožně vybíhající do hlubokého údolí řeky Mže a spolu s okolními zalesněnými stráněmi vytváří romantický celek. Nálezy kamenných nástrojů a keramiky jsou jasným důkazem toho, že prostor, na němž bylo město založeno, obýval člověk již v době kamenné.

Ve Stříbře můžete navštívit: Radnici, Děkanský kostel Všech Svatých, Židovská branka, Městské opevnění, Husitská bašta, Most a mostní brána, Koubkova branka, Minoritský klášter.

Horšovský Týn

Horšovský TýnV roce 1953 bylo historické jádro města, s řadou gotických a renesančních domů, prohlášeno jako jedno z prvních měst v Čechách městskou památkovou rezervací.
Dochoval se zde takřka nedotčený urbanistický soubor, v němž lze sledovat stavební a umělecký vývoj od rané gotiky až k pozdnímu baroku.

Doporučujeme navštívit hrad a zámek Horšovský Týn.

Planá u Mariánských Lázní

Hornické muzeum

Hornické muzeumŠtola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. stol. v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí . O rozkvětu a důležitosti města svědčí i to, že tehdejší majitelé panství a dolů Šlikové měli v Plané svoji mincovnu . Zde razili stříbrné mince.

Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice rudného hornictví, které je v současné době v Čechách prakticky zlikvidováno. Množství exponátů, tématicky utříděných, působí v podzemních prostorách velmi autenticky.

Otevírací doba: červen, červenec, srpen - denně kromě pondělí, duben, květen, září - o sobotách a nedělích. Prohlídky v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. V červenci a srpnu i v 16 hodin.
Tel.: 374 798 040, 737 658 320

Klášter v Kladrubech (Stránky kláštera)

Klášter v KladrubechKladrubský benediktinský klášter vznikl v krajině řídce osídlené slovanským obyvatelstvem r. 1115. Jeho zakladatel byl kníže Vladislav I.

I. trasa - klášterní charakter
Obsahuje expozici historie kladrubského kláštera a Benediktinského řádu; unikátní expozici svatého Jana Nepomuckého, jednu z nejrozsáhlejších v Evropě s přibližně 500 zpodobněními českého světce; ambitovou chodbu; barokně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný Janem Blažejem Santinim a opatský byt.

II. trasa - zámecký charakter
Obsahuje expozici historie kladrubského kláštera a Benediktinského řádu; unikátní expozici svatého Jana Nepomuckého, jednu z nejrozsáhlejších v Evropě s přibližně 500 zpodobněními českého světce; zimní refektář; lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči u Karlových Varů; pánské salony 19. století a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů.